cung điện mùa hè nước nga

Kinh nghiệm tham quan cung điện mùa hè nước nga Peterhof Palace

Kinh nghiệm tham quan cung điện mùa hè nước nga Peterhof Palace Cung điện mùa hè nước nga Peterhof Palace là một loạt các cung điện nằm ở St Petersburg, Nga, đặt ra theo lệnh của Peter Đại đế. Những cung điện và vườn hoa nơi này còn được gọi là “Versailles” ở Nga. Các […]